Aktier

Troax Group Aktie

Troax Group har sitt huvudkontor i Hillerstorp med verksamhet på global nivå. Störst närvaro av detta företag finns inom Europa, Asien och Nordamerika. Det är ett tillverkningsbolag som tillhör sektorn Industri och branschen Installation & VVS.

Bolaget producerar nätväggar för inre områdesskydd och verksamheten fokuserar på maskinskydd, logistik, materialhantering och egendomsskydd.