Aktier

SEB Aktie

SEB är en finansiell koncern och banken erbjuder kunder i Norden och Baltikum finansiella tjänster. De tillhör sektorn Finans & Fastighet och branschen Banker. Huvudkontoret ligger i Stockholm. 

De har även kontor i Asien och i Nordamerika där SEB fungerar som en mellanhand mellan investerare och den nordiska marknaden. I Norden är SEB starkt inriktade på företagsaffärer, sparande och investment banking.