Aktier

MIPS Aktie

MIPS grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Täby. Företaget tillhör sektorn Sällanköpsvaror och branschen Fritid & Sport. De är specialiserade inom hjälmbaserad säkerhet och deras Brain Protection System (BPS) skyddar mot sneda träffar mot huvudet och rotationsrörelser. 

Produkten integreras i hjälmar och kan användas av såväl sportutövare och för yrkesgrupper som använder hjälm. Målgruppen är cyklister och motorcyklister samt utövare av diverse vintersporter.