Aktier

Lundbergföretagen Aktie

Lundbergföretagen är ett investmentbolag med huvudkontor i Stockholm. Deras större innehav finns inom Husqvarna, Indutrade, Sandvik, Skanska, Handelsbanken och Industrivärden. 

Bolaget arbetar med långsiktig och aktiv förvaltning av ovan nämnda företag och målsättningen är att skapa avkastning som med god marginal överstiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.