Aktier

Latour Aktie

Latour är ett investmentbolag och tillhör sektorn Finans & Fastighet och branschen Investmentbolag. De investerar i både noterade och i onoterade bolag. Deras specialitet ligger inom både ägande, investering och vidare förvaltning av små och medelstora företag. 

Deras största fokus ligger inom tillverkningsindustrin och inom den industriella sektorn. Företagets vision handlar om att skapa långsiktig god avkastning för aktieägarna. Detta sker genom ägande och utveckling inom företag.