Aktier

Investor Aktie

Investmentbolaget Investor grundades 1916 och bedriver verksamhet i Sverige, USA och i Asien. De äger ett flertal stora bolag inom telekom, industri, fordonsindustri och elektronik. Företaget tillhör sektorn Finans & Fastighet och branschen Investmentbolag. 

Genom att äga och utvecklas företag med attraktiv värdepotential kan de följa sin aaffärsidé som handlar om att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna.