Aktier

Embracer Group Aktie

Embracer Groups verksamhet är att bedriva handel med data- och TV-spel såsom distributör, licensinnehavare och tillverkare till återförsäljare. Produktutvecklingen sker genom kontrakterade utvecklare på den globala marknaden och genom ett antal olika spelutveckling-studios. 

Företaget förvärvar, utvecklar och förlägger konsol- och PC spel och de har en bred spelportfölj med mängder av egna varumärken. Deras globala närvaro sker genom koncernerna Deep Silver/Koch Media, Coffee Stain och THQ Nordic.